Vejrarkiv

Her finder du målinger (time-, døgn-, måned- og årsbasis) for temperatur, luftfugtighed, lufttryk, vind, nedbør, sol, tørkeindeks samt lyn og snedybde. Læs mere om Vejrarkiv her.

Data i vejrarkivet bliver løbende kvalitetssikret. For Danmark sker kvalitetssikringen oftest en til tre hverdage efter, at data er løbet ind i vejrarkivet. For Grønland og Færøerne sker kvalitetssikringen bagudrettet en gang om måneden. Derfor tages forbehold for eventuelle datafejl i ikke-kvalitetssikret data.
For Grønland og Færøerne kan der forekomme problemer mht. manglende data i beregningen af måneds- og årsværdier. Vi arbejder på at løse problemet.

 

vejrarkiv

Referenceværdier (2006-2015)

Referenceværdierne gælder kun for Danmark.

Flere vejrdata