Norge napper nedbøren

Den sydvestlige del af landet får mange skyer og byger, mens resten af landet går næsten fri. De norske fjelde vrider vandet ud af den luft, der skal ned over Nord- og Østdanmark.

Den vejrtype Danmark oplever i den første del af oktober 2012, er meget typisk for efteråret. En perlerække af lavtryk hjemsøger landet og trækker i perioder mild luft op over landet fra sydlige retninger med skyer og regn til følge.

Satellitbillede over Danmark

Det spættede mønster af skyer, dannet i den kølige luft over det lune hav, ses tydeligt. Lige så tydeligt ses effekten af de norske fjelde, der udtørrer luften, før den kommer ned over Nord- og Østdanmark. Foto nedtaget af DMI fra den europæiske Metop-A satellit.

I andre perioder trækker lavtrykkene kulde ned over landet fra nordlige retninger. Det giver vekslende skydække og byger - især til den sydvestlige del af landet. Kulden vinder langsomt, men sikkert, terræn. Samtidigt får varmen vanskeligere og vanskeligere ved at nå op til Danmark.

Kølig luft over lunt hav giver byger

I efteråret er havet omkring os endnu lunt. Når kølig luft blæser ned over et lunt hav, sættes en proces i gang. Fugt fra det lune hav fordamper op i den kølige luft, fortættes og danner skyer. Fordamper der nok fugt fra havets overflade, vokser skyerne sig så store, at de bliver til byger.

Bygerne blæser ind over land, og vindretningen har afgørende betydning for, hvilke landsdele der får flest byger. Når bygerne kommer ind over land, forsvinder den lune og fugtige bund som havet udgør. Dermed stopper skyer - og byger - med at vokse.

I nogle tilfælde er bygerne vandholdige nok til at regne hele vejen hen over landet. I andre tilfælde regner de af undervejs. I sidste tilfælde er konsekvensen, at områder med pålandsvind er mere udsatte end områder med fralandsvind.

De norske fjelde som paraply over Nord- og Østdanmark

Når kølig luft rejser hele vejen fra Norskehavet med kurs mod det sydlige Skandinavien, ses det tydeligt på et satellitfoto, som et spættet mønster af skyer. Lige så tydeligt ses det, at mønsteret fortsætter ned over Nordsøen - og at bygerne, ved mødet med landjorden, dør hurtigt ud.

Den nord- og østlige del af Danmark er ikke dækket af samme mønster. I nordvestenvinden er skyer, og eventuelle byger, tørret ud på vejen hen over Norge. Den luft, der blæser videre ned over Danmark derfra, er næsten renset for fugt.

Skyerne over den nord- og østligste del af Danmark skyldes resterne af et lavtryk, der endnu tirsdag morgen ligger over Sydsverige. Lavtrykket leverer lidt regn til Østdanmark, men er langsomt på vej østover.

Onsdag er lavtrykket trukket så langt østover, at de byger, Danmark får, hovedsageligt falder i den sydvestlige del af landet. Resten af landet ligger i læ for bygerne, fordi de norske fjelde vrider vandet ud af skyerne, og dermed skærmer som en paraply over store dele af Danmark.

Af Lone Seir Carstensen,
9. oktober 2012.

Viden om vejr og klima

Se alle