Danmark

Sæsonprognose

Udsendt 15. marts 2023 – gældende for maj og juni 2023.

I april forventes højtryk over Nordeuropa i perioder at sende tør og kølig luft ned over Danmark fra nordøst og øst. Det burde give pæn plads til solen og en forhøjet risiko for nattefrost. Prognosen for maj er mere usikker, men der er fortsat indikationer på at lunere luftmasser oftere vil komme i spil, mens det i perioder kan blive vådere. Det skyldes, at lavtryk ser ud til at bevæge sig fra Atlanten mod nordøst til Skandinavien. Juni ser ud til at byde på mere stabilt, tørt og solrigt vejr, og det skyldes, et højtryk som ser ud at dominere vest for Skandinavien.

 

 

 

Maj – formentlig lidt varmere og vådere end normalt

Prognosen for maj er relativ usikker, da vejrmodellerne er uenige. Først på måneden kan et højtryk over Nordeuropa give os flotte, solrige og ret varme forårsdage. Der er dog indikationer på, at højtrykket efterhånden svækkes eller forskydes længere mod nord. Det kan give plads til en mere vestlig eller sydvestlig strømning af lunere luft, og ind imellem kan lavtryk og fronter fra Atlanten bevæge sig op over Skandinavien med skyer, regn og ustadigt vejr i løbet af måneden. Fronter vestfra er dog ikke særdeles aktive i maj måned, og de giver derfor oftest ikke meget nedbør. Ind imellem kan lavtryksaktivitet over kontinentet dog medføre byger, der stedvis kan være kraftige og give ret store nedbørsmængder.

Trods store usikkerheder, ser måneden ud til at ende lidt til den varme side og med nedbørsmængder omkring eller lidt over normalen. Begge dele med relativt store regionale forskellige. 

 

 

Prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) vil placere sig i maj. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

Juni – højtryk vest for Skandinavien giver mere tørt og solrigt vejr

De fleste prognoser peger på højere lufttryk end normalt over Nordatlanten og Nordvesteuropa, hovedsageligt vest for Skandinavien. Det vil betyde, at der i længere perioder kan bygges ret kraftige højtryk op, især over De Britiske Øer og Norskehavet. Højtryk vest for Skandinavien vil medføre en overvejende tør og ind imellem lidt kølig luftstrømning over Danmark fra nordvest eller nord. Højtrykket, og den tørre luftstrømning, vil give os længere perioder med stabilt, tørt og solrigt vejr.

Når vi henter luften fra det nordvestlige hjørne kan det dog trods solrigt vejr ind imellem være lidt køligt, især om natten. En overgang kan højtrykket forskydes østpå over Skandinavien, hvilket vil give os sol, svage vinde og måske højsommerlige temperaturer. Det er også sandsynligt, at højtrykket en overgang svækkes eller forskydes sydpå mod Sydvesteuropa, hvorved mindre lavtryk og svage fronter med skyer og lidt regn, kan bevæge sig ind over Skandinavien vestfra.

Samlet set ser temperaturen ud til at ende omkring eller lidt over det normale. Nedbørsmængderne ser ud til at ende noget under de normale.   

 

 

Prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) vil placere sig i juni. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

Af Langtidsmeteorolog Martin Lindberg 

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Der er mange faktorer, tilstande i atmosfæren og havet, rundt om hele kloden, der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden, og det er altid svært at vide, hvilke faktorer, der bliver de styrende. De beregnede langtidsprognoser skal derfor altid tolkes som et bedste bud på vejret den kommende tid. Derudover vurderer langtidsmeteorologen også, hvordan andre tilstande kloden rundt kan indvirke på vejret på vores breddegrader. Det er nemlig ikke altid, at prognoserne fanger disse signaler i tide. Bliv klogere på, hvad der indvirker på langtidsprognoser.

Fakta | Usikkerhed på langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle