Danmark

Månedsprognose

Udsendt 21. marts (gældende til og med 30. april)

Mange har nok allerede kig på påskevejret, men som det ser ud nu, tyder det på, at vejret i påsken bliver køligt og af og til vådt eller hvidt. De kommende uger får vi nemlig både besøg af kold luft fra nord og mildere luftmasser fra syd. Det betyder, at foråret har svært ved at slå igennem. Danmark forventes således at befinde sig tæt på grænsen mellem to forskellige luftmasser. Når disse to luftmasser mødes, opstår det luftmasseskel, vi også kender som fronter og kan ses og mærkes i form af skyer, nedbør og blæst. Mellem fronterne bliver der bedre plads til solen, der her efter forårsjævndøgn er mere og mere i spil. Efter påske ser vejret efterhånden mere tørt og solrigt ud.

(Næste månedsprognose publiceres torsdag den 30. marts)

Månedsskema

 

Uge 13 (27/3 – 2/4):

Ugen indledes med kold luft med stedvise slud- eller snebyger, som strømmer ned over landet fra nordvest og nord, men en højtryksryg fra Nordsøen sikrer os efterhånden solrigt og tørt vejr fra vest. Lunere luft fra Nordsøen presser dog på fra sydvest og tilhørende fronter melder allerede deres ankomst fra onsdag (redigeret onsdag 22. marts). Timingen af, hvornår fronterne for alvor slår igennem er usikker, da kulden ikke altid er så meget for at flytte sig på denne årstid. Derfor kan den tilhørende nedbør godt starte med tøsne eller slud inden den går over i regn. Bag fronterne kan der være plads til en smule sol, men ellers vil hovedindtrykket nok være ret skyet vejr med stedvis dis eller tåge, især i natte- og morgentimerne.

Samlet set forventes temperaturen at ende lidt under det normale, med dagtemperaturer op mellem 2 og 8 graders varme, koldest først på ugen, senere på ugen lokalt lidt over 10 grader. Nattemperaturen forventes oftest at nå ned mellem ca. 3 graders frost og 5 graders varme, lunest sidst på ugen.

Nedbørsmængderne ser ud til at ende omkring eller lidt over de normale for årstiden, svarende til ca. mellem 12 og 16 mm.

Her ses prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) forventes at placere sig i uge 13. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

Uge 14 (3/4 – 9/4):

Da landet fortsat forventes at ligge i skellet mellem kold luft fra nord og lun luft fra syd, er der grobund for, at fronter kan befinde sig i nærheden af landet. Påskevejret kan derfor endnu ikke udpeges, før vi kommer lidt tættere på. Vi må derfor indstille os på lidt af hvert. Dage med fronter i vores nærhed vil betyde skyer, regn eller måske stedvis slud eller tøsne. I andre tilfælde kan der dog også blive plads til solen, der kan få spirende forårsfornemmelser frem i både havefolk og skovtursgæster. Det vil dog være klogt ikke at lægge regntøjet og den varme garderobe helt væk, da der fortsat er mulighed for byger. Det vil typisk ske, når kold og ustabil luft strømmer ned fra nordvest. I andre tilfælde, hvor vinden bag fronterne kommer fra sydvest og vest vil skyer, dis og stedvis tåge være på dagsordenen.

Samlet set forventes temperaturen at ende omkring eller lidt under det normale, typisk med dagtemperaturer op mellem 6 og 13 graders varme. Nattemperaturen forventes oftest at nå ned mellem 3 graders frost og 6 graders varme.

Nedbørsmængderne ser ud til at være lidt over de normale for årstiden, svarende til ca. mellem 12 og 16 mm.

Her ses prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) forventes at placere sig i uge 14. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

Uge 15 (10/4 – 16/4):

Trods tiltagende prognoseusikkerheder, er der så småt tegn på, at vejret arter sig lidt mere stabilt hen over ugen. Det skyldes en forventet højtryksopbygning nord og øst for Danmark. Afhængig af højtrykkets præcise placering kan vi få mere eller mindre kølig luft ind over os og med varierende solchancer. Hvis vinden går i nordøst og øst vil solen være en flittig gæst, mens lidt flere skyer kan være i spil med vindretninger fra sydøst, og luften dermed kan samle fugt op fra Østersøen. Der er dog fortsat også lavtryk og fronter i spil. Ud over de normale passager fra vest tyder noget på, at flere af lavtrykkene kan placere sig over Mellemeuropa og give os en vedvarende østenvind. Er den kold nok, kan vi få en forsinket såkaldt påskeøsten. Påskeøsten er en kold vind, der kan gå gennem marv og ben, når den er værst – til gengæld sørger den ofte også for solskinsvejr. Hvis lavtrykkene kommer lidt tættere på, kan fronter med skyer og regn dog også påvirke landet. Det giver plads til et andet yderscenarie, hvor forårsvarm luft kan strømme op over landet fra sydøst og skyde termometeret et godt stykke op i de tocifrede varmegrader længst inde i landet og væk fra kyster med pålandsvind. Dette scenarie er dog væsentligt mindre sandsynligt, da vores omkringliggende farvande stadig er temmelig kolde. Solen forventes dog at være mere dominerende end skyerne, og vi kan få flere dage med tørvejr.

Samlet set forventes temperaturen at ende omkring det normale, med store variationer i dagtemperaturen, typisk op mellem 5 og 15 graders varme. Nattemperaturen forventes oftest at nå ned mellem 2 graders frost og 6 graders varme.

Nedbørsmængderne ser ud til at ende omkring eller lidt under de normale for årstiden, svarende til ca. mellem 6 og 10 mm.

Her ses prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) forventes at placere sig i uge 15. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

Oversigt for uge 16 og 17 (perioden 17/4 – 30/4): 
Prognoserne er naturligvis relativt usikre så langt fremme, men der er fortsat tydelige indikationer på et dominerende højtryksområde fra Grønland over Island og Norskehavet til Skandinavien, mens lavtrykkene fra Atlanten tager sydlige baner, ind over Sydeuropa, eller måske Centraleuropa.   

Dominerende højtryk, mest nord eller nordøst for Danmark, forventes at give os overvejende stabilt, tørt og klart vejr, dog stadig med mulighed for byger. Der er også risiko for perioder med en kold østlig vind, og der vil ind imellem forekomme nattefrost. Vi skal nok ikke forvente os nogen markant forårsvarme, selvom enkelte dage kan blive lune og solrige.

Enkelte mindre lavtryk eller svage fronter med skyer og lidt regn kan også nå frem til Danmark fra sydvest eller syd, men det stabile og tørre vejret forventes at dominere.

Samlet set ser perioden ud til at byde på temperaturer omkring eller lidt under det normale.

Nedbørsmængderne er mere usikre, men ender sandsynligvis lidt eller måske noget under de normale for årstiden.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen  

Fakta | Usikkerhed på langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Foreløbige værdier for klimanormal (1991 - 2020) Åbn open icon luk close icon

Vær opmærksom på, at DMI først i løbet af 2022 vil have genberegnet alle observationer for perioden 1991 til og med 2020 med de nyeste beregningsmetoder, og det kan i nogle tilfælde ændre de foreløbige tal.

Referenceværdier (2011 - 2020) Åbn open icon luk close icon
Referenceværdier (2006 - 2015) Åbn open icon luk close icon
Klimanormal (1981 - 2010) Åbn open icon luk close icon
Klimanormal (1961-1990) Åbn open icon luk close icon
Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle