Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

I den sidste uge af februar ser vi ud til at få endnu et par kraftige blæsevejr med en del regn og stedvis hård kuling, lokalt med risiko for storm. Fra starten af marts er der dog ret tydelige tegn på en gradvis stabilisering af vejret. Det betyder mindre nedbør, aftagende vind og mere plads til solen. Den vestlige luftstrømning giver os fortsat mildt vejr, og der er derfor stadig intet tegn på decideret vinter.

I uge 9 fortsætter det ustadige vejr med perioder af kraftig blæst og nedbør. I starten af ugen kan et intensivt lavtryk passere henover eller lige nord for Danmark fra vest. Detaljerne i prognosen er usikre, men det kan give kraftig blæst med op til hård kuling fra vestlige retninger, stedvis måske storm. Der kommer også en del regn, og især i de nordlige egne måske en portion slud eller tøsne.

Efter lavtrykket følger et par dage med koldere og mere roligt vejr med nattefrost flere steder og mulighed for enkelte vinterlige byger. Senere på ugen vil yderligere lavtryk sandsynligvis passere fra vest med perioder af regn og blæst, efterfulgt af regn- eller sludbyger. Dagtemperaturerne vil typisk nå op mellem 3 og 7 grader og om natten mest ned mellem 0 og 5 graders varme. Dog kommer der et par nætter med svag vind og opklaring, som kan give ned mellem 0 og 5 graders frost. 

Som helhed bliver ugen cirka 2 grader varmere og mere nedbørfyldt end normalt.

I uge 10 fortsætter den overvejende vestlige og dermed milde luftstrømning, men der er tendens til en nordligere lavtryksbane fra Island, som trækker ind over det nordligste Skandinavien.

Prognoserne viser også en ret tydelig tendens til højere lufttryk over Vesteuropa og De Britiske Øer, og i kortere perioder kan højtryksrygge bygges op mod os fra sydvest. Det vil medføre generelt noget svagere vind, mindre nedbørsmængder og flere dage med tørt vejr og bedre solchancer.  Et par ret svage fronter med skyer og lidt regn vil dog sandsynligvis passere landet fra vest, efterfulgt af enkelte byger af regn eller måske slud, og noget koldere luft fra nordvest. Dagtemperaturerne vil oftest nå op mellem 4 og 9 grader, og om natten mest ned mellem 0 og 5 graders varme, men et par klare og stille nætter kan stedvis give ned til nogle graders frost.

Som helhed bliver ugen cirka 2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne ser ud at blive omkring de normale for årstiden.    

Uge 11 byder kun på små forandringer. Lavtrykkene ser fortsat ud til at tage nordlige baner, mens højtryk ser ud at dominere over Vest- og Centraleuropa. Et par svage fronter med skyer og lidt regn vil nok passere Danmark fra vest, men ellers kan højtryksrygge bygges og fra sydvest og give flere dage med stabilt vejr og ret gode solchancer. Den milde vestenvind vil dominere, men vi kan regne med mindre blæst og lavere risiko for kulinger.

Dagtemperaturerne når typisk op mellem 5 og 10 grader, og om natten mest ned mellem 1 og 6 grader, men nætter med svag vind og klart vejr kan stadig resultere i let frost.   

I gennemsnit bliver det fortsat mildt for årstiden med omkring 2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne bliver normale eller måske lidt under de normale.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsprognosen på skemaform

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 18. februar - gældende for marts, april og maj.

Foråret ser som helhed ud til at blive 1-2 grader varmere end normalt for årstiden, og nedbørsmængderne ser ud til at ende tæt på det normale.
Efter en våd og blæsende februar er der tegn på mere normale nedbørsmængder og vindforhold i marts.
April ser dog ud at byde på perioder med noget ustadigt vejr, men milde sydvestenvinde vil dominere og holder temperaturen oppe. I maj giver prognoserne håb om perioder med højtryk og dermed mest stabilt vejr med gode solchancer.      

Marts (se også tirsdagenes månedsprognoser, som løbende erstatter sæsonprognosen):

Måneden starter ustadigt med en del regn og blæst, men allerede i løbet af den første uge ventes vejret at stabiliseres og lægger en dæmper på nedbørsmængderne. Det skyldes at højtryk efterhånden bygges op over Vest- og Centraleuropa, og lavtrykkene fra Atlanten vil tage meget nordlige baner, langt nord for Danmark. I perioder kan højtryksrygge strække sig op over Sydskandinavien og give flere dage med tørt vejr med gode solchancer. Ind imellem vil svage fronter med skyer og regn dog passere landet fra vest, men det giver oftest ret små regnmængder.
Med overvejende vestlig- eller sydvestlig luftstrømning ventes det milde vejr at vare ved marts måned ud, kun afbrudt af kortere perioder med noget køligere luft fra nordvest.
En mild marts øger også chancen for at vi enkelte dage kan få forårsfornemmelser med temperaturer godt oppe i de tocifrede temperaturer. Varmest bliver det længst væk fra kyster med pålandsvind, idet havet stadig har en afkølende effekt.
Enkelte nætter med svage vinde og klart vejr kan stadig blive kolde og byde på let nattefrost flere steder.

Som helhed ser marts ud at blive op til 2 grader varmere end normalt og med omkring de normale nedbørsmængder. 

April:

Prognosen for april er noget mere usikker.
Der er en tendens til mere ustadigt vejr i løbet af måneden, og lavtryk vil sandsynligvis i perioder bevæge sig fra Atlanten mod nordøst og op over især Nordskandinavien. Det vil give en del skyer og regn til Danmark, men der vil også komme perioder med højtryk eller højtryksrygge, som bringer mere stabilt og tørt vejr til landet.

Der falder i gennemsnit kun cirka 35 mm nedbør i april måned på landsplan, og dermed er april den tørreste måned på året.
Den forventede vejrtype forventes at give lidt over de normale nedbørsmængder.

Som helhed ventes april at blive 1-2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne ser ud at blive lidt over det normale.

Maj:

Prognosen for maj er naturligvis usikker, men prognoserne antyder noget højere tryk end normalt over store dele af Europa, samt lavere tryk end normalt ude over Atlanten og omkring Island.
Derfor er det mest sandsynlige senarie for maj måned, at vi får flere perioder med højtrykspræget og stabilt forårsvejr og gode chancer for sol og varme. Af og til vil svage fronter med skyer og lidt regn også passere landet fra vest.
På dage med kraftige byger kan nedbøren blive meget ulige fordelt, men som helhed, ser maj ud til at byde på lidt mindre nedbør end normalt.

Som helhed ser maj ud at blive omkring 1 grad varmere end normalt, og med omtrent de normale eller lidt under de normale nedbørsmængder – dog med store regionale variationer.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller