Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 7. april (uge 15) 2020 gældende for uge 16, 17 og 18 (til og med 3. maj).

De næste par uger kan vi se frem til mange dage med tørt og solrigt vejr med pæne dagtemperaturer op mellem 10 og 15 grader, og kun svage fronter med lidt regn og skyer som ind imellem vil passere landet fra vestlige retninger. Temperaturkurven er stigende, men af og til vil der være indslag af køligere luft, når vinden går i det nordlige hjørne. Mod slutningen af måneden peger nogle prognoser på en overgang til mere ustadigt vejr med flere skyer og perioder med lidt mere regn og ret normale temperaturer.

I starten af uge 16 kommer et højtryk fra De Britiske Øer tættere på kontinentet og Østeuropa. Højtrykket vil generelt bringe tørt og ret solrigt vejr til landet, men også en periode med lavere dagtemperaturer og stedvis let nattefrost.
I anden halvdel af ugen ser et lavtryk ud til at bevæge sig nord om landet ind over Skandinavien. Det vil formentlig give os mere skyet vejr, i perioder nok lidt regn, men samtidig også mildere temperaturer.
Sidst på ugen er der tegn på, at et nyt højtryk vil passere Sydskandinavien fra nordvest og igen give mest tørt vejr og bedre plads til solen.
I starten af ugen vil dagtemperaturerne mest ligge mellem 5 og 10 grader, for derefter at stige til mellem 10 og 15 grader. Starten af ugen vil også byde på de køligste nætter med temperaturer ned mellem ca. 4 graders frost og 4 graders varme, og i løbet af ugen stigende til mellem 3 og 8 graders varme.

I gennemsnit bliver ugen 0 til 1 grad varmere end normalt mens nedbørsmængderne bliver en del lavere end normalt.

Uge 17: Der er ikke tegn på større ændringer i det overordnede strømningsmønster. I prognoserne er der ret tydelige tendenser til højtryk over eller lidt vest for Skandinavien, hvilket betyder, at vi får mest tørt vejr og mange dage med gode solchancer. Enkelte dage kan svage fronter med skyer og lidt regn også passere landet fra vestlige retninger.
Der er en lille mulighed for, at højtrykket en periode vil ligge længere mod vest nær De Britiske Øer, og et lavtryk vil trække ned over Nordskandinavien og Baltikum. Hvis det sker vil koldere luft en overgang strømme ned over Danmark fra nordvest med mere ustadigt vejr og i perioder lidt regn.
Dagtemperaturerne vil oftest nå op mellem 10 og 15 grader, enkelte dage lokalt lidt varmere og ved kyster stedvis lidt køligere. Nattemperaturerne vil oftest nå ned mellem 2 og 7 grader, men på stille og klare nætter fortsat risiko for lokalt let frost.

I gennemsnit ser ugen ud at blive 1-2 grader varmere end normalt. Dog ved sidstnævnte scenarie kun omkring den normale temperatur.
Nedbørsmængderne ser ud at blive lidt under de normale.

Uge 18: Prognosen for den sidste uge er som vanligt mere usikker. Der er svage tegn på en overgang til mere ustabilt vejr med mere normale temperaturer og nedbørsmængder.
Det ser ud til at højtrykket over Nord- og Nordvesteuropa svækkes i slutningen af april måned eller omkring månedsskiftet. Vi skal derfor nok regne med flere dage med skyet vejr og lidt regn sammenlignet med det, vi har været vant til. Der er dog fortsat mulighed for, at en højtryksryg fra sydvest vil give nogle dage med sol og tørt vejr.
Dagtemperaturerne vil typisk nå op mellem 12 og 17 grader, mens nattemperaturerne oftest når ned mellem omkring 3 og 8 grader.

På landsplan ventes i gennemsnit 0 til 1 grad over den normale temperatur, mens nedbørsmængderne ventes blive omkring de normale (dog med ret stor usikkerhed).

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

 

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 20.marts - gældende for april, maj og juni.

Sidste halvdel af foråret ser ud til at blive til den solrige og tørre side med overvejende højtrykspræget vejr og milde vinde. Som vi nærmer os slut maj og juni, kan vi få mere ustadigt vejr med lokale byger og flere passerende fronter med regn og skyer.
Nogle prognoser holder dog fast i, at det stabile vejr varer ved i maj og juni, og dermed er der stadig mulighed for at forsommeren kan gå hen og blive solrig og overvejende tør. Denne udvikling er dog mindre sandsynlig, men kan ikke udelukkes på nuværende tidspunkt.

April (se også månedsprognosen, som løbende erstatter sæsonprognosen):
Forventeligt højere tryk nær De Britiske Øer og senere over Central-og Østeuropa, tyder på, at vores aprilvejr generelt vil præges af højtryksrygge, der giver stabilt, tørt og mere solrigt vejr, og holder lavtrykkene på afstand.
Første halvdel af april forventes generelt gode chancer for solskin og roligt vejr. En overvejende strømning mellem nordvest og sydvest, tillader dog også svage fronter af og til give dage med skyer og let regn.
Senere på måneden lader det til, at det højere tryk placerer sig lidt længere sydpå. Det giver lidt bedre plads til, at fronter fra vest eller nordvest kan komme ind over landet og giver lidt mere ustadigt vejr med regn.
Vandet omkring os er varmere end normalt, så selvom luftmassens temperatur samlet set forventes normal for årstiden, vil det lidt lunere havvand og de lidt flere solskinstimer holde middeltemperaturen over normalen for april.
Klare nætter kan fortsat give let nattefrost, og vi kommer til at se lidt store udsving på nat- og dagtemperaturer.
Nedbøren vil være begrænset. Normalt er april vores tørreste måned, og første halvdel af april forventes også at være til den tørre side. Med en øget sandynlighed for lidt mere nedbør sidst i april, vil april samlet set ende med nedbørsmængder tæt på normalen for årstiden.

Som helhed ventes april at blive 1-2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne ser ud at blive omkring det normale.

Maj:

I maj vil strømningen blive mere nordlig eller fra mellem nordvest og øst. Det skyldes, at Danmark forventes at ligge mellem overvejende dannelse af højtryk sydvest for Irland og lavtryksdannelser øst for os.
Der er tendenser til, at højtrykket fra vest i perioder vil bredde sig med en højtryksryg mod Danmark. Det øger chancen for mere stabilt og tørt vejr i maj måned.
Det ligner derved en rolig maj med temperatur nær normalen.
Nedbørsmæssigt vil Jylland få lidt mindre nedbør og måske også lidt mere solskin, men for hele landet kan der forekomme lokale regnbyger, som vil give en mere ujævn fordeling af nedbørsmængderne fra område til område.

Som helhed ser maj ud at blive 0-1 grad varmere end normalt og med omtrent de normale nedbørsmængder.

Juni:

Især fra slutningen af maj og i juni er prognoserne uenige. Det skyldes til dels usikkerheder omkring fænomenet El Nino, som foregår i Stillehavet.
Som den berømte sommerfugleeffekt, kan El Niño påvirke temperaturen omkring ækvator og give følgevirkninger for vejret på vores breddegrader.

Kort ridset op er der to scenarier for vejret i forsommeren:

  1. Hvis El Niño fortsætter med at være svag i Stillehavet, ser det ud til, at vejret på vores breddegrader bliver mere ustadigt i juni. Det skyldes generelt lavere tryk over Nordeuropa og Skandinavien, som bringer et lavtrykstrug og ustadigt vejr ned over Danmark.
  2. Det er dog ikke usandsynligt, at vi går fra en svag El Nino (med varmere vand i dele af Stillehavet), til en La Nina (med koldere vand i dele af Stillehavet), og det vil betyde et markant anderledes vejrbillede over Danmark. I så fald får vi en foretrukken dannelse af blokerende højtryk over Nordskandinavien og lavtryk syd for os. Hvis det sker, vil det give en overvægt af tørvejr og solskin til landet.

Det første scenarie er det mest sandsynlige for nuværende, men grundet de store usikkerheder på så lang sigt, kan det andet scenarie heller ikke udelukkes.

Ud fra scenarie 1 vil temperaturerne i juni blive omkring det normale og med normal eller lidt over normale nedbørsmængder.
Hvis vejrbillede bliver blokerende højtryk nord for os, vil juni blive både varmere og tørrere end normalt.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med normalen 1961-1990.

Gå til vejrarkivet