Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 4. august gældende til og med udgangen af august

Til glæde for de varme- og solhungrende starter den kommende uge med rigtig varmt og solrigt vejr. Når vi når længere hen på ugen, presser svage fronter med lidt regn og lidt køligere temperaturer på vestfra. Herefter vil vejret være lidt mere omskifteligt – perioder med sol og varme afløses af fronter med skyer, regn og lidt køligere luft fra vest.

I uge 33 ligger et højtryk nordvest for Danmark, og ugen starter med varme og solrige dage, hvor temperaturen befinder sig mellem 22 og 28 grader. I løbet af dagen kan der dannes skyer og lokale byger. Efterhånden forskydes højtrykket ind over det nordlige Skandinavien. Det betyder, at enkelte fronter fra midt på ugen kan nå landet vestfra med regn og dagtemperaturer mellem 17 og 24 grader. Nattemperaturen ventes hele ugen at ligge mellem 8 og 17 grader, og det bliver køligst på klare og stille nætter.

Samlet set ender ugen med temperaturer noget eller en del over normalen, mens nedbørsmængderne vil ligge noget eller en del under normalen.

Prognoserne for uge 34 viser, at vi i starten af ugen mest sandsynligt har højtryk nord eller nordvest for landet. Det bevirker, at vi får vores vejr fra nordøst. På denne årstid betyder det solrigt og lunt vejr med drivende skyer og kun enkelte byger. I løbet af ugen ventes højtrykket at forskydes mod sydvest. I så fald åbnes der for, at fronter efterhånden kan nå landet vestfra med regn, byger og lidt faldende temperaturer. Dagtemperaturen ventes at ligge mellem 17 og 23 grader, enkelte dage lidt varmere, mens vi om natten når ned mellem 8 og 17 grader.

Ugen ender med temperaturer lidt eller noget over normalen, mens nedbørsmængden ligger omkring normalen.

Udsigten for uge 35 er som vanligt meget usikker. Flere prognoser peger dog på, at vejret bliver mere ustadigt. Svage lavtryk og fronter når os efterhånden fra vestlige retninger med skyer og regn til følge, men vi vil også få solrige og tørre dage, når højtryksrygge skyder ind over landet. Hvordan fordelingen mellem sol og skyer præcist bliver, er ikke muligt at sige på nuværende tidspunkt.

I helhed ser ugen ud til at ende med temperaturer omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængderne ligger omkring normalen.

Den tropiske cyklonsæson er nu kommet i gang på Atlanten, og det kan få betydning for vores vejr. Hvis en tropisk cyklon over Atlanten i svækket form bevæger sig op over vores nordligere breddegrader, laver den som regel uorden i prognoserne, som bliver dermed bliver meget usikre. Sæsonen for tropiske cykloner over Atlanten løber fra 1. juni til 30. november.

Af langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsprognosen på skemaform

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 21. juli - gældende for september og oktober.

Efter en ustadig og til tider ret kølig og blæsende sommer følger et typisk dansk efterår. Lavtryk og fronter giver regn og blæst og efterfølges af kølig luft med byger. Indimellem vil højtryksrygge dog trænge op over landet fra sydvest og byde på lunt og solrigt sensommervejr i kortere perioder. 

September:

Prognoserne for september indikerer, at der en tendens til lavere lufttryk end normalt fra Island og op over det nordligste Skandinavien, og højere lufttryk end normalt sydvest for De Britiske Øer. Det betyder, at lavtrykkene hovedsageligt passerer nord om landet, men fronter kan stadig trænge ind over landet med blæst, skyer og regn, efterfulgt af en køligere nordvestlig eller vestlig strømning med byger. Der er dog også mulighed for, at vi i perioder får stabilt, tørt og ret varmt sensommervejr, når højtryksrygge skyder op over landet fra sydvest.

I gennemsnit ser september ud at ende med temperaturer og nedbørsmængder omkring det normale for måneden.

Oktober:

Prognoserne for oktober antyder fortsat, at vi har lavere tryk end normalt lige nord for landet, mens trykket er højere end normalt sydvest for landet. Fronter og enkelte lavtryk ser derfor ud til at nå Danmark fra vest eller nordvest efterfulgt af kølig luft med byger. Der er dog stadig mulighed for solrige og lune sensommerdage, især først på måneden, når højtryksrygge skyder op over landet fra sydvest.

Samlet set ser oktober ud til at byde på temperaturer og nedbørsmængder omkring det normale for måneden.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet