Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 19. januar (gældende til og med 28. februar).  

I de kommende uger vil Danmark ligge på grænsen mellem kold luft mod nord og lunere luft mod syd. Dermed vil lavtryksbanen fortsat gå ind over eller tæt på landet, og der er udsigt til flere omgange med en del blandet nedbør og i perioder ret blæsende vejr. Om nedbøren falder som regn, slud eller sne er svært at forudsige, idet det afhænger af lavtrykkenes præcise bane. I februar øges sandsynligheden for, at vi får en eller et par omgange med sne og koldt vejr inden mildere vejr igen trænger sig på.  

Uge 4 (25/1 - 31/1): Lavtryk og fronter vil passere Sydskandinavien vestfra. Det giver os fortsat mest skyet vejr og i perioder regn, slud eller sne og en del blæst. Det er ikke muligt endnu at forudsige nedbørsformen, men hvis et lavtryk tager en bane lige syd for landet (eller henover de sydlige egne), kan vi få en omgang sne. Ellers vil det mest være en blanding af regn og slud, eller våd sne. På bagsiden af lavtrykkene strømmer koldere luft ned over Danmark fra nordvest eller nord med enkelte slud- eller snebyger. I kortere perioder vil svage højtryksrygge give mere roligt og tørt vejr med nogen opklaring.

Dagtemperaturen ventes typisk op mellem 0 og 6 graders varme, mens nattetemperaturen oftest når ned mellem 4 graders frost og 3 graders varme.

Samlet set ligger temperaturen omkring normalen, lidt under i Nordjylland, men lidt over i de sydlige egne. Nedbørsmængderne ventes noget eller en del over de normale, størst mængder i de sydlige egne.

Uge 5 og uge 6 (1/2 - 14/2): I den første halvdel af februar antyder prognoserne højtryk fra Grønland via Island til Nordskandinavien. Højtrykket vil kunne blokere for lavtryk fra Atlanten, der ofte har mildere luft med sig. Lavtrykkene forventes generelt at gå ind over Vest- og Centraleuropa fra vest- eller nordvestlige retninger, og dermed vil koldere luft i perioder strømme ned over Danmark fra øst eller nordøst.
Vi må derfor regne med mest skyet vejr og i perioder byger af sne eller slud. Som i uge 4, kan enkelte lavtryk passere lige syd for landet og give en omgang sne eller slud.
Højtrykket fra Nordskandinavien kan en overgang brede sig ned mod Danmark og give os dage med tørt og koldt vejr med nogen sol.   

Dagtemperaturen ventes typisk op mellem 2 graders frost og 4 graders varme, dog en overgang kan det blive endnu koldere. Nattetemperaturen ventes oftest nå ned mellem 5 graders frost og 2 graders varme, men enkelte klare og stille nætter stedvis ned omkring 10 graders frost.

Samlet set ventes perioden at blive noget koldere eller måske en del koldere end normalt for årstiden, mens nedbørsmængderne mest sandsynligt ender omkring de normale.

Uge 7 og uge 8 (15/2 - 28/2): Prognosen er naturligvis mere usikker så langt frem i tiden, men tendenserne i prognosen viser en mulighed for noget nordligere lavtryksbaner - oftest op over Syd- og Mellemskandinavien. Lavtryk og fronter, mest med regn eller slud, ser dermed ud til i perioder at passere Danmark fra vest eller sydvest.
Det er dog også muligt, at et højtryk efterhånden bygges op over Norskehavet og Nordskandinavien, hvorved lavtrykkene igen kan tage baner mest syd for Danmark. Sker det, får vi igen koldere luft ned over landet fra nordøst med mulighed for sne eller snebyger og ind imellem nogen sol.

I gennemsnit ser temperaturen ud til at ende omkring eller måske lidt under den normale for årstiden, men det vil svinge mellem koldere og mildere perioder. Nedbørsmængderne ser ud at ende omkring de normale.

Læs mere om hvad der spiller ind for Danmarks vintervejr i langtidsprognoserne.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 20. januar 2021 – gældende for marts og april.

Sandsynligheden er fortsat øget for, at vi får perioder med koldt og vinterligt vejr de kommende måneder. Dermed kan foråret have lidt svært ved at komme ud af starthullet i marts måned. April kan kortvarigt også byde på vinterlige takter, men højtryk i vores nærhed forventes at hjælpe foråret godt på vej.

I starten af januar indtraf en pludselig opvarmning højt oppe i atmosfæren over Nordpolen. Opvarmningen kaldes en Sudden Stratospheric Warming (SSW) og har det med at svække jetstrømmen og øger muligheden for, at arktisk kold luft kan strømme ned over Skandinavien i perioder. Dermed kan der komme perioder med koldt vejr i starten af foråret. Dog melder prognoserne også om mulighed for roligt og pænt forårsvejr især i april.

Marts: 

Der er en tydelig tendens til højtryk mod nord over Arktis, især over Grønland, Island og Nordatlanten, og en svagere tendens til lavtryk over Central- og Sydeuropa. Det betyder, at lavtryk ofte vil holde sig syd for Danmark, hvorved kold og tør luft i perioder kan strømme ned over Sydskandinavien fra nord og øst.
I perioder med koldluft fra nord og nordøst får vi mest tørt vejr med nogen sol, men især ved koldluft fra øst kan der komme snebyger.
Det er dog også sandsynligt, at der vil komme perioder, med mildere vejr, hvor svagere lavtryk og fronter med lidt regn bevæger sig op over landet fra sydlige retninger.
Som normalt for foråret bliver det mindre blæsende, og risikoen for et stormvejr vil være meget lav.

Samlet set ser temperaturen ud til at ende omkring eller noget under normalen, dog med mulighed til store udsving mellem kolde og milde perioder. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring det normale for årstiden.

April:

Prognoserne er langt fra enige, men flere af dem giver en tendens til en generelt nordlig lavtryksbane, via Island og til Nordskandinavien, hvilket vil give os noget mildere vejr end normalt. Der er dog især i den første halvdelen af måneden fortsat en risiko for udbrud af koldluft fra nordlige eller østlige retninger. I løbet af måneden forventes forårsstemningen at brede sig, idet højtryksrygge i perioder bygges op over Centraleuropa og Sydskandinavien og giver tørt vejr med sol og behagelige temperaturer, sandsynligvis op over 15 grader, måske kan vi også nå de 20 grader.

Samlet set ser temperaturen ud til at ende omkring eller måske lidt over normalen, mens nedbørmængderne ser ud til at blive omkring det normale for årstiden.

Læs mere om hvad der spiller ind for Danmarks vintervejr i langtidsprognoserne.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Pollentællingerne er stoppet for i år og genoptages i begyndelsen af 2021.

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet